There are no translations available.

Családjog

  • házassági perekben (bontóper, gyermekelhelyezés, apasági perek stb.)
  • jogi képviselet,
  • családjogi problémákkal kapcsolatban felek közötti közvetítés
  • lebonyolítása, egyezség létrehozása,
  • házassági szerződések, vagyonmegosztási megállapodások készítése.

Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda
Address: 1054 Budapest, Zoltán u 8. II /2.
Tel: (+36 1) 302-3120
Email: mosolygo.sara@drmosolygo.hu
Web: www.drmosolygo.hu

A recommended law firm by the Commercial Chamber of Andalusía and the Commercial Chamber of Spain.

Contents of the web page are not considered as legal advising. This is the web page of attorney at law Dr. Mosolygó Sára (Budapest Bar registration number: 17297)