There are no translations available.

Családjog

  • házassági perekben (bontóper, gyermekelhelyezés, apasági perek stb.)
  • jogi képviselet,
  • családjogi problémákkal kapcsolatban felek közötti közvetítés
  • lebonyolítása, egyezség létrehozása,
  • házassági szerződések, vagyonmegosztási megállapodások készítése.

Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda
Dirección: 1054 Budapest, Zoltán u 8. II /2.
Tel: (+36 1) 302-3120
Email: mosolygo.sara@drmosolygo.hu
Web: www.drmosolygo.hu

Buefete de Abogados recomendado por la Cámara de Comercio de Andalucía y la Cámara de Comercio de España.

El contenido que aparece en la página web no se considera asesoramiento jurídico. La página web es mantenida por la Abogada Dr. Sára Mosolygó (número de registro del Colegio de Abogados: 17297)