Családjog

  • házassági perekben (bontóper, gyermekelhelyezés, apasági perek stb.)
  • jogi képviselet,
  • családjogi problémákkal kapcsolatban felek közötti közvetítés
  • lebonyolítása, egyezség létrehozása,
  • házassági szerződések, vagyonmegosztási megállapodások készítése.

Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda
Cím: 1054 Budapest, Zoltán u 8. II /2.
tel: +36 (1) 302-3120
mobil: +36 (30) 6069-349
e-mail: mosolygo.sara@drmosolygo.hu

Andalúz kereskedelmi és a Spanyol kereskedelmi kamara által ajánlott Ügyvédi Iroda.
A honlapon megjelenő tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak.
A honlapot Dr. Mosolygó Sára ügyvéd (kamarai regisztrációs szám: 17297) tartja fenn.