Vitás ügyeit az alábbi jogterületeken - elsődlegesen egyeztetések útján, ennek sikertelensége esetén peres eljárásban - intézzük. Ügyfeleink jogi képviseletét a lehető leggyorsabb jogi eszközökkel segítjük. Szakmai és emberi megbízhatóságunk, diszkréciónk Önnek és cégének biztonságot nyújt, bizalma számunkra elsődleges szempont.

There are no translations available.

Családjog

 • házassági perekben (bontóper, gyermekelhelyezés, apasági perek stb.)
 • jogi képviselet,
 • családjogi problémákkal kapcsolatban felek közötti közvetítés
 • lebonyolítása, egyezség létrehozása,
 • házassági szerződések, vagyonmegosztási megállapodások készítése.
There are no translations available.

Csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási jog

Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése (közreműködés pert megelőző, perbeli vagy peren kívüli egyezségek, részletfizetési megállapodások megkötésében, fizetési felszólítások és fizetési meghagyások készítésében, felszámolási eljárások, ill. peres eljárások indításában az adósok ellen.)

There are no translations available.

Ingatlanjog

 • Az Iroda teljes körű ügyvédi szolgáltatást nyújt az ingatlanokkal összefüggő első jogi konzultációtól kezdve az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.
 • Az ügyvédi közreműködés kiterjed az adásvételi, bérleti, csere szerződések, jelzálog ügyletek körére, továbbá tulajdoni lapok rendezésére, telekmegosztásra, illetve az ingatlan-nyilvántartást érintő bármely jogügyletre.
 • Az Iroda teljes körű tanácsadást nyújt a vagyonátruházás során felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, illetve kedvezményekről és mentességekről.
 • Vállaljuk társasházi alapító okiratok, működési és egyéb szabályzatok szakszerű kidolgozását, közreműködünk továbbá elbirtoklással, használati megállapodással, ingatlan bérbeadással, hasznosítással és beruházással kapcsolatos kérdések tisztázásában.
 • Az Iroda közvetlen online hozzáféréssel rendelkezik az országos ingatlan-nyilvántartási „TAKARNET” rendszerhez. Ennek segítségével ügyfeleinknek biztosítjuk az országos ingatlan-nyilvántartási hálózathoz való on-line hozzáférést.

We provide services both for employers and employees in this field.

Services for employers:

 • Drafting employment contracts and legal documents related to the employment (establishment, termination)
 • Preparing and giving opinion of employment policies and collective agreements
 • Legal counsel
 • Amicable settlement of legal disputes arising out of the employment and legal representation in labour litigation
 • Due diligence of company operation.

Services for employees:

 • Giving opinion on labour contracts and other documents related to the employment
 • Legal counsel
 • Amicable settlement of legal disputes arising out of the employment and legal representation in litigation.
Our Law Firm is engaged in any and all corporate and commercial law matters that can arise during the operation of business associations and assists its Hungarian and foreign clients in the establishment of the most appropriate corporate structure and transaction structure.There are no translations available.
The activities of our office cover all the tasks related to legal matters accompanying the life cycle of corporations /business entities, special corporations, associations and foundations/, in particular foundation, transformation, operation and the establishing of further corporations, as well as the representation of them in business negotiations or official procedures, legal advice in preparation for liquidation or winding-up, the drafting and countersigning of corporate documents and legal instruments and the representation of them both in and out of court.

Our office is capable of completing the necessary documents for the establishment of a business entity in as little as an hour.

Our office administers the modification of companies and the transfer of quota and provides help with the development of bylaws and disciplinary or other internal policies.

Our office offers legal support for transactions related to capital increase, capital decrease, the transfer of quotas/shares and the due diligence of companies.

Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda
Address: 1054 Budapest, Zoltán u 8. II /2.
Tel: (+36 1) 302-3120
Email: mosolygo.sara@drmosolygo.hu
Web: www.drmosolygo.hu

A recommended law firm by the Commercial Chamber of Andalusía and the Commercial Chamber of Spain.

Contents of the web page are not considered as legal advising. This is the web page of attorney at law Dr. Mosolygó Sára (Budapest Bar registration number: 17297)