Young Family

Családjog

házassági perekben (bontóper, gyermekelhelyezés, apasági perek stb.) jogi képviselet

családjogi problémákkal kapcsolatban felek közötti közvetítés lebonyolítása, egyezség létrehozása

házassági szerződések, vagyonmegosztási megállapodások készítése.