Családjog

házassági perekben (bontóper, gyermekelhelyezés, apasági perek stb.) jogi képviselet

családjogi problémákkal kapcsolatban felek közötti közvetítés lebonyolítása, egyezség létrehozása

házassági szerződések, vagyonmegosztási megállapodások készítése.

1027 Budapest, Horvát u.12-26 IV. emelet

+36 (30) 606 9349


A honlapon megjelenő tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak.
A honlapot Dr. Mosolygó Sára ügyvéd (kamarai regisztrációs szám: 17297) tartja fenn.